Prigovor jer tijelo nije odgovorilo na doznačenu adresu za odgovor

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno: (uredi)

Predstavka na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama

P R E D S T A V K A

Izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti . Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 17. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

U svom zahtjevu naznačen je željeni način dostave odgovora elektronskim putem na adresu za odgovor, istu email adresu putem koje je dostavljen zahtjev. Dana tijelo dostavilo je svoj odgovor na drugu moju adresu - različitu od one koja je naznačena kao adresa za odgovor u zahtjevu čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Također ovaj postupak tijela dovodi u pitanje način na koji tijelo vodi službeni upisnik propisan odredbom §5 članka 17. ranije navedenog Zakona i povezanim podzakonskim aktima.

Povjerenik odnosno ovlašteni službenici u Uredu povjerenika (inspektori i drugi) razmotrit će svaku predstavku te će, ako navode ocijeni osnovanim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti te ga uputiti da hitno otkloni utvrđene nezakonitosti. Podnesena predstavka može biti poticaj za provedbu inspekcijskog nadzora. O aktivnostima i mjerama poduzetima po predstavci podnositelj će biti obaviješten.

U dana .

Srdačan pozdrav,

Obrazac nije potrebno vlastoručno potpisati i može se dostaviti digitalnim putem na email adresu Povjerenika za informiranje (npr. ispisati u PDF datoteku i priložiti u email).